• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 20:00

Hypnoterapeutický výcvik | hypnóza a hypnoterapia v praxi

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz
využitie hypnózy v terapeutickej oblasti, ale i v oblasti každodenného života
KAZUISTIKY, TEORETICKÁ časť, PRAKTICKÁ časť, DEMONŠTRATÍVNE UKÁŽKY, SUPERVÍZIA v každom jednotlivom module.
VÝCVIK HYPNÓZY JE URČENÝ NIELEN PRE ODBORNÍKOV (psychológov, lekárov, zdravotníkov, špeciálnych pedagógov a i.), ALE AJ ŠTUDENTOV A ZÁUJEMCOV-LAIKOV, KTORÍ SA CHCÚ NAUČIŤ HYPNÓZE PRE VLASTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ.
TERMÍNY a OBSAHY jednotlivých modulov  hypnoterapeutického výcviku: 
 
Modul 1: 
Uvedenie do témy: hypnóza, hypnabilita, sugescia, sugestibilita
Rozdiel medzi klasickou klinickou hypnózou a fenomenálnou Ericksonovskou hypnózou (Milton H. Erickson)
Vzťah (raport) a jeho budovanie
Základné hypnotické techniky (kotvenie, počítanie, vedenie, zrkadlenie a i.)
Navodenie hypnózy/ tranzu a vyvedenie z hypnózy
Aplikovanie hypnózy v terapii i v bežnom živote
Jazyk hypnózy – používanie správne zvolených slov v hypnóze pre dosiahnutie žiadúceho výsledku 
Nácvik autohypnózy
DETSKÁ HYPNÓZA (hypnóza aplikovateľná u detí od 3 rokov)

Modul 2:  
Neverbálne formy navodenia tranzu/ hypnózy
Ideomotorické techniky: -ideodynamické signalizovanie  (progresívny a retrospektívny prístup) 
-nepriamy príkaz, -signalizácia prstami
Automatické písanie/ automatické kreslenie – v hypnóze
EMOCIONÁLNE PROBLÉMY: depresie, úzkosti panické ataky- teória, prax
Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny emocionálny problém na externom klientovi alebo internom účastníkovi- podľa vzájomnej dohody. 

Modul 3:   
Metaforické prístupy 
Príbehotvorba                                                                                                                                                                                                              Princípy použitia metafor  a príbehov k navodeniu hypnózy a k samotnému liečeniu problémov
Prerámcovanie- technika hypnózy
Systemický dialóg, Ordealova terapia
Práca s klientom produkovanými metaforami
BOLESŤ, STRACH, FÓBIE, OBEZITA- teória, prax. 
Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného- podľa požiadavky účastníkov.

Modul 4:   
ERICKSONOVSKÁ HYPNÓZA – Hypnóza podľa M.H. Ericksona- amerického psychiatra a hypnoterapeuta:                 
Rezistentný klient – zvládanie rezistencie             
Utilizácia- psychoterapeutická stratégia vyvinutá M.H. Ericksonom- založená na zvykoch, vnímaní presvedčenia a i.                                              
Technika  “Môj priateľ John”                           
Konfúzia – navodenie zmätku                             
Konverzačná hypnóza
PSYCHOSOMATICKÉ PROBLÉMY:                               
poruchy spánku (NESPAVOSŤ), SEXUÁLNE PORUCHY, ANOREXIA/BULÍMIA a i.
Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného- podľa požiadavky účastníkov
Techniky pre dospelých i deti/adolescentov (v závislosti od problému)

Modul 5:  
BEHAVIORÁLNE PROBLÉMY:                                 
OBHRÝZANIE NECHTOV, ALKOHOLIZMUS, FAJČENIE…. ZÁVISLOSTI/ZLOZVYKY – teória, prax
Techniky pre dospelých i deti/adolescentov (v závislosti od problému) 
Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre účastníkmi zvolený problém
Odovzdávanie certifikátov
Ukončenie výcviku:-)
Obsah modulov sa  do istej miery môže prispôsobovať aj potrebám a požiadavkám účastníkov.
 
Časy:  Piatok: od 14.00- 19.00 hod. (2×15 min. kávová prestávka)
Sobota: od 9.00 – 16.00 hod.  (2×15 min. kávová prestávka, obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)
Cieľová skupina:   pre odborných záujemcov, ktorí sa zaujímajú o hypnózu a jej prospešné využitie v terapeutickej/ klinickej praxi, ale i pre bežných záujemcov, ktorých hypnóza a autohypnóza zaujíma pre svoj vlastný osobnostný rozvoj
Predchádzajúca skúsenosť s hypnózou nie je potrebná.
Počet účastníkov je limitovaný na 20.
ŠKOLÍ: PHDR. ZÍKA JIŘÍ – PSYCHOLÓG A HYPNOTERAPEUT Z ČR S VIAC AKO 35 ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI.
 
Miesto školenia: Bratislava  (presné miesto Vám bude oznámené po prejavení záujmu o kurz).
Ukončenie výcviku:  Osvedčením o absolvovaní
Osvedčenie sa odovzdáva v posledný deň posledného-teda piateho modulu, t.j. 20.02.2021.
Osvedčenie bude obsahovať meno, priezvisko, titul a počet alikvotných študijných hodín, ktoré účastník výcviku absolvoval.
CENA:    1200,- EUR
V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, materiály ku kurzu, organizácia kurzu a občerstvenie počas prestávok: káva, čaj, minerálka.
Nie je možné sa prihlásiť na jednotlivé moduly individuálne, iba na KOMPLET CELÝ VÝCVIK.
Prihlásiť sa môžete  prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne prostredníctvom mobil. kontaktu: 0905-693 215 (PhDr. Renáta Ráchelová)
Rovnako na týchto kontaktoch zodpovieme všetky Vaše otázky.
K prihláseniu môžete použiť priamo online prihlášku nižšie.
Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Anotácia kurzu: Hypnotické zručnosti, hypnóza a autohypnóza pre prax života. Jednodenný zážitkový kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučit využívať liečivú silu vlastných vnútorných zdrojov a za pomoci autohypnózy a autohypnoterapie ju využiť pri liečení vlastných psychických a fyzických symptómov a ochorení, prípadne sa chcú naučiť ju využívať pre vlastný osobnostný rozvoj.  Hypnóza z gréckeho Hypnos – boh spánku. Všeobecne je hypnóza chápaná ako druh spánku, čo ale nezodpovedá celkom realite. Sú tu styčné body ako hlboké pravidelné dýchanie, relaxované svaly, výraz tváre, kľudný pulz, ale tu tie podobnosti aj končia. Na rozdiel od spánku kde sme v bezvedomí a vedomie je vypnuté, sme v stave hypnózy bdelí a vnímavejší ako v stave bežného denného vedomia. Je to stav rozšíreného vedomia na rozdiel od spánku, zúženého stavu vedomia. V hypnóze môžete jasne myslieť, vnímať všetky vnemy, aj keď budete v hlbokej hypnóze. Hypnóza je stav prirodzený a zažívame ho denne minimálne pri prebúdzaní a pri zaspávaní. Je to úzke rozhranie medzi spánkom a bdením, ktoré sa ale v hypnoterapii dosiahne cielene a cielene sa podrží jeho čas trvania podľa potreby. A keďže je hypnóza stav prirodzený, znamená to zároveň že je každému prístupný a dosiahnuteľný, čo nám vyriešilo otázku hypnability. Hypnotický stav môže dosiahnuť každý kto chce. Tí čo tvoria výnimku sú tí, čo sa vedome bránia alebo tí, čo majú voči hypnóze z rôznych dôvodov podvedomú blokádu. Všetko to a ešte omnoho viac sa dozviete a osvojíte si na predmetnom školení.

 

  • hypnóza v praxi pracovného, osobného aj vzťahového života
  • čo všetko spôsobuje hypnóza a ako ju poznáme u ľudí v okolí
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami hypnózy
  • seba-vedomie a hypnóza / čo znamenajú tieto pojmy v živote
  • verbálna a neverbálna hypnóza / umenie hypnotickej interakcie
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme hypnobilný a ako hypnózu používať
  • budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie cez hypnózu
  • a ... mnoho mnoho iného

 

---------------------------------------------------

Tématické okruhy:
Čo je hypnóza a autohypnóza, teoretické poznatky pre prax
Ako používať hypnózu a autohypnózu v živote
Ako uviesť iných ľudí do uvoľneného stavu
Ako fungujú rýchle hypnotické indukcie
Ako používať hypnotické komunikačné vzorce
Ako správne používať Miltonov model
Ako funguje Pacing a Leading v hypnóze
Ako predísť “odporu” pri hypnóze
A mnoho ďalších metód a techník z modelu NLP

Obsah kurzu:
dejiny hypnózy a hypnoterapie, od prehistórie k najmodernejším metódam hypnoterapie
teoretická časť, podrobné vysvetlenie dôležitých pojmov a jednotlivých zákonitostí v danej oblasti
praktická časť a autohypnóza, nácvik autohypnózy bez nahrávky, s nahrávkou, vzory relaxačných a vizualizačných techník, správne ukončenie autohypnózy
praktická časť a autohypnoterapia, nácvik autohypnoterapie, vizualizačné techniky, práca s hypnotickými nástrojmi atd.

Pre koho je kurz určený
Pre každého, kto sa chce dozvedieť čo je to hypnóza, ako hypnóza funguje, ako sa navodzuje hypnotický tranz, ako možno hypnózu využiť pri uzdravujúcich a osobne-rozvojových procesoch. Kurz je užitočný hlavne pre tých, ktorí pracujú s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú vyniknúť a vedieť niečo viacej o tajomstvách ľudskej mysle, ako bežný ľudia. Ak nepremeškáte túto jedinečnú možnosť, tak aj Vy sa len v priebehu ôsmich vyučovacích hodín môžete naučiť tajomstvám bleskovej hypnózy, ktorá Vám môže pomôcť tak v súkromnom, ako aj v pracovnom živote.

⇒ Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť ako komunikovať so svojim podvedomím aby boli šťastnejší, spokojnejší a zdravší.
⇒ Počas kurzu si účastníci osvoja základné techniky hlbokej relaxácie a autohypnózy, ktoré môžu ďalej používať vo svojom každodennom živote.
⇒ Všetci zúčastnení budú mať možnosť lepšie poznať tie stránky svojej osobnosti, ktoré im nedovoľujú dosiahnuť želané zmeny a transformovať ich.
⇒ Naučia sa pracovať so svojimi emóciami a pozíciami v strese.
⇒ Zmenia svoje podvedomie z nepriateľského na pomáhajúce a podporujúce.
⇒ Prehĺbia svoj vzťah so svojim telom a dychom, ktoré sú spolu s podvedomím ich najmocnejšími nástrojmi a zdrojmi, často prehliadanými a podceňovanými.
⇒ Každý účastník po ukončení kurzu dostane materiály s teoretickým obsahom kurzu spolu s nahrávkami autohypnózy a certifikát o absolvovaní kurzu

Ďalšie využitie a prínosy hypnózy:
V hypnóze máte najbdelejšie zmysly spustené
Tým pádom si trénujete zmysly a vnímanie
V hypnóze sa najľahšie učíte nové veci
V hypnóze ste uvoľnení a tým pádom dávate voľný priechod vašej kreativite
V hypnóze sa dokážete zbaviť strachu, ako aj rôznych závislostí
Správne nastavená hypnóza môže mať na vás ozdravovacie účinky
V hypnóze si oddýchnete a načerpáte energiu ako po niekoľkých hodinách spánku
… využití hypnózy je skutočne mnoho čo sa dozviete na predmetnom školení

 

Po skončení kurzu: na tomto kurze sa zoznámite s hypnózou prevažne z teoretického aj praktického hľadiska. Dozviete sa podstatu z teórie hypnózy, získate prehľad o rôznych nepravdivých mýtoch a ich vyvráteniach, nacvičíte si ako otestovať hypnabilitu u človeka, samotné techniky, ako uviesť človeka do individuálnej a skupinovej hypnózy a naopak vyvedenie z hypnózy, sami sa pokúsite v praktickej časti ponoriť do hypnotického stavu. Naučíte sa správne formulovať sugescie, ktoré sa vkladajú do podvedomia tak, aby boli pre hypnotizovaného prospešné a viedli k vyliečeniu. Získate prehľad o jazyku hypnózy pri liečení zmienených psychických a fyzických problémov. Získate skvelý nastroj pre svoj život a kariéru.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Hypnóza a autohypnóza:  Bratislava / Slovenská republika / osobne al.online
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One on One) al. skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím IPP Psychologického Inštitútu v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2020)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy, ciele) prispôsobujeme požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet záujemcov na otvorenie kurzu: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

 

psychologia kurzy vzdelavanie skolenie hypnoza terapia poradenstvo