• +421 905 485 153
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pon - Ned 8:00 - 18:00
Mediácia ...

Psychodiagnostika | psychologická diagnostika a psychologické testy

Psychodiagnostika a testovanie v praxi znamená, že psychológ alebo lekár psychiater testuje človeka prostrednictvom psychologickej diagnostiky, testov či dotaznikov a pod. Psychodiagnostika slúži k zisteniu psychického stavu človeka. Jedná sa o popis čŕt a vlastnosti človeka v súvislosti s celou jeho osobnosťou, vývojom a prostredím v ktorom žije. Snaží sa zmapovať individuálne vlastnosti človeka, jeho silné a slabé stránky, ich podstatu, podmienky a príčiny. Psychológ v psychologickej diagnostike využíva pozorovanie, rozhovor a psychologické testy. Na psychologické testy sa nedá dopredu pripraviť. Psychologický test ovplyvniteľný prípravou stráca svoj zmysel. A tak asi jediná všeobecne platná rada znie “buďte odpočinutí, otvorený a hlavne sami sebou.”

 

Pomocou psychologických testov možno odhaliť charakter človeka, jeho silné i slabé stránky, zostaviť jeho psychologický profil. Delíme ich na jednoduché a komplexné. Pomocou jednoduchých odborníci zisťujú tzv. g-faktor, ktorý vyjadruje schopnosť človeka riešiť problémové situácie. Komplexné testy zisťujú aj štruktúru intelektu. Rôzne testy sa používajú v poradenskej či pracovnej psychológii. V poradenskej je štruktúra intelektu dôležitá napríklad z hľadiska výberu štúdia, testy pomáhajú odhaliť, na čo má človek vlohy. V klinickej praxi ide skôr o diferenciálnu diagnostiku, štruktúra intelektu je rôzna pri rôznych ochoreniach. V pracovnej psychológii ide zasa o výber ľudí na určité pracovné posty, dopravná psychológia je tiež špecifickou oblasťou. Od minulého roka existuje zákon, podľa ktorého všetci vodiči nákladných áut, autobusov, poľnohospodárskych strojov, vozidiel s prednosťou v jazde, taxikári či učitelia autoškôl musia absolvovať psychologické vyšetrenie.

 

 

Načo sa využíva psychodiagnostika
Diagnostika je ako zaliezť pod kožu a preskúmať celý vegetatívny systém nájsť chybné štruktúry, poukázať na pokazený systém, popísať a pomenovať to, čo sa skrýva v útrobách a navonok nie je vidieť. Je aplikovaná psychologická špecializácia, ktorá využíva rôzne psychodiagnostické metodiky na meranie rôznych psychických javov. Vyhodnocuje sa kvantitatívne aj kvalitatívne. Najrozsiahlejšia je klinicko – psychologická diagnostika, ktorá je zameraná na zistenie možných patológií a psychických porúch napomáha tak v liečbe pacientov v psychiatrii, neurológií a pediatrii. Pomáha stanoviť, mieru intelektu, štruktúru osobnosti, celkovú psychodynamiku, extroverziu – introverziu, emocionalitu, organické poškodenia mozgu, podozrenie na začínajúcu psychózu, schizofréniu, depresiu, mániu

Kto môže robiť psychodiagnostiku
Psychodiagnostiku vykonáva psychológ so špecializáciou, klinický, poradenský školský alebo pracovný. Využíva pritom metodiky, ktoré laboratórne merajú a stanovujú číselný verifikovateľný výsledok. Častá psychodiagnostika, ale najmä klinická skúsenosť psychológa ho naučí nielen rýchlo kombinovať výsledky v celkový obraz, ale naučí sa porozumieť, čo tie výsledky znamenajú. Pretože psychodiagnostika poskytuje len číselný kód, ktorý treba správne rozlúštiť a vedieť použiť ako vysvetlenie hádanky, aby sa mohla klientovi podať tá správna pomocná ruka.

Môže psychodiagnostika pomôcť psychoterapii
Skôr nie, pretože psychodiagnostika je vyhodnocujúca a pátrajúca. Pomáha sa zorientovať skôr vyšetrovateľovi ako vyšetrovanému. Psychoterapia je cennejšia na ceste za sebapoznaním pre klienta. Za istých okolností môže predsa pomôcť aj nejaká tá diagnostická metodika.

Môže psychodiagnostiku robiť aj laik, prípadne sú platné rôzne testy ponúkané internetom
Testy v rámci zábavy môže robiť hocikto, akurát, že výsledky nemajú žiadnu validitu a sú platné asi ako horoskopy denne ponúkané, zábavné a milo hlúpe. Psychodiagnostika je komplexná a vyžaduje skúsenosť a prax psychológa. Pri celkovom posudku je len číselnou čiastkou v rámci zachytenia krehkého tajomstva, skrytého pod nánosom obranných vrstiev.

Našim klientom ponúkame:
- príjemné a pokojné prostredie
- diskrétnosť a plnú anonymitu klienta
- služby časovo prispôsobené potrebám klienta
- individuálny prístup zohľadňujúci potreby a možnosti klienta

Ponúkame psychodiagnostické vyšetrenia - na požiadanie klientom/pacientom, pre potreby ošetrujúceho lekára alebo pre inštitúciu /polícia, sociálny úrad, poisťovňa, súd..../. Pracujeme so štandardizovanými a najnovšími psychodiagnostickými metódami a testami osobnostných vlastností, inteligencie a schopností. Vyšetrenie môže slúžiť nasledujúcim cieľom:
- zdravotné účely /pre potreby lekára/
- na výkon povolania
- pre klientovo vlastné poznanie a potreby terapie
- neuropsychologické vyšetrenia jednotlivých kognitívnych schopností
- na personálne účely, assesment

Komplexná psychologická diagnostika - zistenie závažnosti psychickej poruchy či ochorenia, vyšetrenie štruktúry osobnosti klienta, emotivity, sociability, schopnosti človeka sa vysporiadať so záťažou, zistenie podielu psychosociálnych resp. osobnostných faktorov v rámci diferenciálnej diagnostiky. Vyšetrenie intelektu a kognitívnych funkcií a prip. miery ich postihnutia.

Parciálna psychologická diagnostika - zistenie stavu a úrovne dielčích stránok osobnosti klienta ako napr. úroveň psychických funkcií, úroveň intelektovej kapacity, štruktúra osobnosti...

Klinicko-psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia - zistenie a zhodnotenie stavu psychických funkcií, schopností a osobnosti pacienta a miery postihnutia a patologických odchýlok vplyvom ochorenia /telesného, psychického, vývinového/, ktoré môže ovplyvňovať pracovnú schopnosť pacienta a jeho zapojenosť do pracovného procesu.

 

psychologicke poradenstvo psycholog online psychoterapeut poradna

 

Psychometric Tests psychologicke testovanie diagnostika


psychologicka diagnostika testovanie psycholog bratislava

Psychologické vyšetrenie však nie je len testovanie. Je to zložitý proces, v ktorom sa uplatňujú klinické aj testové metódy. Človeka si všímame od prvého kontaktu, hovoríme s ním, pýtame sa ho na jeho problémy. Ak ide napríklad o vyšetrenie vodiča alebo žiadateľa o zbrojný preukaz, zisťujeme jeho motiváciu, robíme komplexný anamnestický rozhovor, prejdeme celou životnou históriou človeka, aby sme to, za akým účelom ho vyšetrujeme, videli v komplexnom rámci. Robíme testy, potom sa znova vrátime k rozhovoru, počas ktorého si dopĺňame poznatky z testov.