• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz Teambuilding | tímbildingové aktivity a zamestnanecké hry

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz Teambuilding je pre všetkých záujemcov o spoznanie tímbildingových programov, aktivít a hier. Či už ste majitel firmy, manažér alebo zamestnanec ktorý hladá a chce organizovať teambuilding program pre svojich známych, kolegov či firmu, tento tréningový kurz je určený práve Vám. Získate všetky potrebné informácie, ako aj praktické metódy a zručnosti, ako teambuilding pripravit, zorganizovat a zreálnit. Firemný teambuilding patrí medzi najznámejšie zamestnanecké benefity. Správne nastavený teambuilding pritom slúži nie len ako odmena pre zamestnancov, ale zároveň ako rozvojová aktivita pre celý tím. Potenciál teambuildingu v rámci rozvoja vašich ľudí je neprehliadnuteľný, no pri nesprávnom výbere cieľa a aktivít zostáva často nevyužitý. Investujte do predmetného školenia a získajte maximum informácii pre tvorbu vlastného teambuilding programu !

 

Anotácia kurzu: Teambuilding alebo inými slovami budovanie tímu vyvoláva v spolupracovníkoch potrebu tímovej spolupráce, ktorá je dnes vo viacerých spoločnostiach nevyhnutnosťou k podávaniu požadovaných výkonov. Teambuilding sú rôzne pohybové a tvorivé aktivity, ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmelovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu. Tembuilding potláča individuálne riešenie problému a je zameraný na kolektívnu spoluprácu a rozhodovanie. Ako teda správne zrealizovať teambuilding ? Tak ako vzdelávanie vždy prispôsobujete vašim rozvojovým potrebám, aj pri teambuildingoch treba v myslieť na potreby a charakter vášho tímu. Definovanie cieľa teambuildingu a správny výber aktivít, ktoré sú prepojené na váš biznis a sadnú cieľovej skupine účastníkov je kľúčový. Ak tieto podmienky splníte, výsledky teambuildingu budú v tíme viditeľné. Všetky témy vieme na objednávku s vybraným lektorom upraviť do formy teambuildingových aktivít alebo inšpirujúcich prednášok pre vašich ľudí. Vašim tímom tak môžete napasovať na mieru nie len tému, ale taktiež lektora resp. facilitátora, ktorý bude teambuilding viesť.

 

  • aké sú najdôležitejšie formy teambuildingu a ako pôsobia
  • čo všetko spôsobuje teambuilding a ako ho poznáme v praxi
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami teambuildingu
  • seba-vedomie a asertivita a čo znamenajú tieto pojmy v praxi
  • teambuilding aktivity a umenie sociálnej interakcie priamo v praxi
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme absolvovali teambuilding
  • budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie pri teambuildingu
  • ... mnoho mnoho iného vdaka množstvu zrealizovaných teambuilding programov

 

Teambuilding je skvelý spôsob formovania vašej firemnej kultúry. Pomáha zoceliť tím a naladiť ho na spoločné ciele, zefektívniť spoluprácu vašich zamestnancov a budovať pocit spolupatričnosti, ale aj povzbudiť a odmeniť vašich ľudí v náročnom období a za dobre vykonanú prácu. Pri precízne vyskladaných aktivitách môže teambuilding vašim zamestnancom taktiež významne pomôcť pri pochopení zmien v tíme či celej organizácii, pri tvorbe stratégií a naštartovaní novej motivácie a chuti do práce. Investícia do vašich zamestnancov sa vám vráti v podobe vyššieho výkonu a spokojnosti, ktorá je mimoriadne dôležitá a odrazí sa v lojalite k vašej firme. Ak sa budú zamestnanci vo svojom tíme cítiť dobre a budú sa môcť jeden na druhého spoľahnúť, zvýši sa taktiež ich motivácia, zodpovednosť pri plnení svojich úloh a pocit záväzku k tímovým a firemným cieľom. Narozdiel od statických tréningových katalógov je online ponuka na platforme neustále aktuálna a každý deň sa rozširuje o kurzy reagujúce na súčasnú situáciu, vývoj trhu, potrieb a trendov vo vzdelávaní.

 

Možné a volitelné ciele teambuildingu pre individuálnych klientov a organizácie:
- Upevnenie spolupráce členov tímu a rozvoj vzájomnej komunikácie medzi spolupracovníkmi
- Uvedomiť si dôležitosť tímovej spolupráce a komunikácie vo vnútri tímu a ako zlepšiť komunikáciu 
- Podporiť sledovanie spoločných cieľov spoločnosti a oslabiť sledovanie čiastkových cieľov organizačných jednotiek
- Identifikácia a zlepšovanie firemnej kultúry a ako nájsť opatrenie na riešenia problémov vo firemnej kultúre
- Kreativita jednotlivých členov tímu a nutnosť vzájomnej podpory a spolupráce v praxi
- Odhaliť prípadné komunikačné problémy kolektívu, ale aj dovtedy netušené rezervy celého tímu i jednotlivcov
- Osobnostný rast, prekonanie seba samého a nové podnety, impulzy k ďalšej spoločnej práci
- Spoznanie tímových a svojich osobných silných a slabých stránok pri plnení tímových aktivít a výziev
- Posilnenie dôvery, otvorenosti, súdržnosti a ako uvoľniť každodenný pracovný stres
- Spoznať sa v rámci pracovného kolektívu v nových situáciách a mnoho mnoho iného

 

Pre našich klientov realizujeme taktiež teambuildingy menšieho či väčšieho charakteru v outodoor či indoor prostredí. Teambuildingy, pokiaľ sú vedené profesionálne, sú efektívnym nástrojom na utuženie kolektívu, posilnenie loajality firmy či naplnenie špeciálnych zadaných firemných cieľov. Teambuildingy sú postavené na postupoch induktívneho učenia. Na základe spoločného zážitku sa v rámci analýzy vyvodzujú všeobecne platné princípy, ktoré sa aplikujú na situáciu vo firme a tíme. Zároveň prebieha vzájomné lepšie spoznávanie účastníkov teambuildingu. Spoločný zážitok je vytváraný rôznymi outdoorovými a indoorovými aktivitami menšieho rozsahu. Dôraz sa kladie na ich analýzu a spojenie identifikovaných princípov do praxe účastníkov. Outdoorové a indoroové aktivity sa zostavujú tak, aby maximálne podporovali zadané ciele.

Rozsah jednotlivých teambuildingov je 1 až 2 dni. Počet účastníkov na jednom teambuildingu vedenom jedným lektorom a asistentom je 6 – 14. V prípade záujmu o teambuilding pre väčšiu skupinu je možné nasadenie viacerých lektorov a asistentov (máme skúsenosti so skupinami do 80 účastníkov). Teambuilding sa zväčša skladá z niekoľkých outdoorových a indoorových aktivít menšieho rozsahu, ktorými vytvárame spoločný zážitok účastníkov. V prípade zlého počasia sú nachytsané indoorové verzie navrhovaných aktivít.

Po každej aktivite nasleduje jej analýza formou workshopu, ktorá je cielene zameraná. Odpovedáme pri nej na otázky - „Čo sme si pri tejto aktivite uvedomili o sebe, našom tíme, komunikácii, spolupráci, postupe riešenia úlohy atď.?“ - z pohľadu sledovaného cieľa. Po uvedomení si všeobecných princípov na základe analyzovanej aktivity nasleduje druhá fáza, kde si kladieme otázky: „Kde pri našej práci vznikajú podobné situácie?“ „Ako ich riešime?“ „Ktoré poznatky z aktivity a jej analýzy je dobré použiť v našej praxi?“ Súčasťou práce na teambuildingu môže byť aj spracovanie Plánu osobného rozvoja. Po ukončení teambuildingu je o jeho priebehu a splnení cieľov spracovaná správa.

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie", či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby  a ..mnoho mnoho iného

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu TeamBuilding:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

kurz teambuilding firemne hry skolenia vzdelavanie zamestnancov