• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz manažérsky teambuilding | leadership a vodcovské zručnosti

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz manažérsky teambuilding a leadership rozvojový program je pre všetkých záujemcov o spoznanie vodcovských zručností a schopností pre prax. Vyspelý Leadership alebo vodcovstvo je rozhodujúca podmienka každej úspešnej tímovej práce a táto kompetencia sa dá cielene rozvíjať pomocou teambuildingových projektov. Navrhovaný program je určený pre riadiacich pracovníkov a lídrov tímov, manažérov a tímlidrov. Program Leadership Teambuilding ponúka komplexný prístup na základe reálnych projektov a holisticky spája budovanie hard skills a soft skills kompetencií. Lektori sú zároveň aj manažéri projektov s praktickými skúsenosťami v oblasti riadenia software development projektov, tímov a procesov, na základe čoho po absolvovaní programu získate jedinečné know‑how v oblasti leadership prístupu a manažmentu. Investujte vzdelávaním do seba a svojich pracovníkov či kolegov a získajte vďaka tomu maximum.

 

Anotácia kurzu:  manažérsky a leadership teambuildingje skvelým pre firemné ciele akejkolvek organizácie. Vďaka teambuildingu pre vedúcich zamestnancov a manažérov získate reálnu spätnú väzbu o schopnostiach, zručnostiach a vedomostiach lídrov v organizácii. Schopnosť organizácie pružne reagovať na zmeny v akomkoľvek odvetví, či už ide o vývoj produktov alebo poskytovanie služieb, je kľúčová pre zachovanie konkurencieschopnosti, a zároveň je predpokladom pre úspešné zavádzanie inovácií. Diskusia o tom, či je teambuilding program luxus alebo nie, je tým pádom dnes už bezpredmetná. Investujte do rozvoja manažérskych ľudských zdrojov a akcelerujte tým business v ktorom aktívne pôsobíte. Krok po kroku k úspechu a reálnej zmene k lepšiemu.

 

  • aké sú najdôležitejšie formy leadership teambuildingu v praxi
  • čo všetko spôsobuje leadership teambuilding a ako ho poznáme v praxi
  • čo môžeme ovplyvniť správnymi formami manažérskeho teambuildingu
  • seba-vedomie a asertivita a čo znamenajú tieto pojmy v manažérskej praxi
  • teambuilding manažérske aktivity a umenie sociálnej interakcie priamo v praxi
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme absolvovali manažérsky teambuilding
  • budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie pri leadership teambuildingu
  • mnoho iného vdaka množstvu zrealizovaných teambuilding manažérskych programov

 

Leadership teambuilding je skvelý spôsob formovania vašej firemnej kultúry. Pomáha zoceliť firemný tím a naladiť ho na spoločné ciele, zefektívniť spoluprácu vašich vedúcich zamestnancov a budovať pocit spolupatričnosti. Pri precízne vyskladaných aktivitách môže teambuilding vašim vedúcim zamestnancom taktiež významne pomôcť pri pochopení zmien v tíme či celej organizácii, pri tvorbe stratégií a naštartovaní novej motivácie a chuti do práce. Investícia do vašich manažérov a lídrov sa vám vráti v podobe vyššieho výkonu a spokojnosti, ktorá je mimoriadne dôležitá a odrazí sa v lojalite k vašej firme. Ak sa budú vedúci zamestnanci vo svojom pracovnom tíme cítiť dobre a budú sa môcť jeden na druhého spoľahnúť, zvýši sa taktiež ich motivácia, zodpovednosť pri plnení svojich úloh a pocit záväzku k tímovým a firemným cieľom. Na rozdiel od tréniningových katalógov je naša ponuka neustále aktuálna a zakaždým sa rozširuje o kurzy reagujúce na súčasnú situáciu, vývoj trhu, potrieb a trendov vo vzdelávaní. Toto školenie pre manažérov a lídrov prinesie maximum pre Vás a firmu.

 

Možné a volitelné ciele leadership teambuildingu pre klientov a firmy:
- naučíme vás ako vnímať, porozumieť a správne pracovať so skupinovou dynamikou
-pomôžeme vám vybrať zo správneho štýlu vedenia, leadershipu a osvojiť si ho v praxi
- osvojíte si charakteristiky a špecifiká tímovej práce, objavíte jej nové možnosti
- uvedomíte si podstatu svojho líderstva ako aj možnosti jeho správneho využitia
- ako lídra vás naučíme dbať na potreby a úlohy tímu ako aj jednotlivca priamo v praxi
- precvičte si princípy efektívnej komunikácie, zvládanie konfliktov a „umenia“ motivovať

 

Pre našich klientov realizujeme taktiež manažérske teambuildingy menšieho či väčšieho charakteru v outodoor či indoor prostredí. Teambuildingy, pokiaľ sú vedené profesionálne, sú efektívnym nástrojom na utuženie kolektívu, posilnenie loajality firmy či naplnenie špeciálnych zadaných firemných cieľov. Teambuildingy sú postavené na postupoch induktívneho učenia. Na základe spoločného zážitku sa v rámci analýzy vyvodzujú všeobecne platné princípy, ktoré sa aplikujú na situáciu vo firme a tíme. Zároveň prebieha vzájomné lepšie spoznávanie účastníkov teambuildingu. Spoločný zážitok je vytváraný rôznymi outdoorovými a indoorovými aktivitami menšieho rozsahu. Outdoorové a indoroové aktivity sa zostavujú tak, aby maximálne podporovali zadané ciele.

Leadership Development program je manažérsky Teambuilding postavený na rozvoji dominantných „silných“ stránok a vrodeného talentu. Každý z nás má na niečo „talent“. Ak tieto „talenty“ použijeme v maximálnej možnej miere na dosiahnutie spoločných firemných cieľov tak získava každý. Ľudia robia to čo im ide dobre a firma dosiahne svoje ciele. Účasťou na teambuildingu získate jedinečnú príležitosť stať sa lepším manažérom, leadrom i človekom. Nielen, že si prehĺbite znalosti o svojej osobnosti. Uvidíte tiež, ako sa jednotlivé talenty, dominantné „silné“ a slabé stránky prejavujú aj u Vašich kolegov či podriadených a lepšie pochopíte ich správanie v rôznych situáciách. Tento štýl myslenia a správania nám umožní byť autentickejší a plne rozvíjať potenciál svoj aj ľudí okolo seba.

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní predmetného leadership a manažérskeho teambuilding programu, získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie", či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a potreby vašej organizácie.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Manažérsky TeamBuilding:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

leadership teambuilding manazersky kurz skolenie vzdelavanie firemne