• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz osobnostnej psychológie | osobnostné psychologické typy

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz psychológia osobnosti a typológia osobnostných typov v praxi prináša poznatky a zručnosti z oblasti praktickej psychológie. Jedným z najvýznamnejších problémov v psychológii je aj samotný problém osobnosti. Už samotný pôvod slova osobnosť je sporný a pripúšťa viaceré výklady. Persona z lat, znamená masku herca v divadle, slovo personare znamená zase prestupovať či prefarbiť. Nezávisle od sporu, čo je osobnosť ,otvorila psychológia prístup k hlbinám vlastného ja a ponúka pomoc pri porozumení a riešení osobných ťažkostí a životných kríz. Oblasť psychológie osobnosti býva rozdelená zvyčajne do dvoch oblastí, všeobecná psychológia osobnosti, ktorá hľadá spoločné štruktúry prežívania a správania. Snaží sa o formulovanie zákonitostí platných pre všetkých diferenciálna psychológia osobnosti, ktorá sa zaoberá štrukturálnymi osobitosťami, prežívaním a správaním určitého človeka, konkrétneho jednotlivca.

 

Anotácia kurzu:  už ste niekedy premýšľali nad tým, ako by sa zlepšila vaša komunikácia, prehĺbil váš vplyv, zvýšil pracovný výkon a ako by ste stúpli v očiach svojho okolia, keby ste mali schopnosť „vidieť“ do druhých a dokázali s nimi podľa toho zaobchádzať ? Vedeli by ste, ako fungujú, ako komunikujú, ako premýšľajú, ako sa rozhodujú, čo im robí dobre, a čo naopak nemajú radi. A naučiť sa tomuto umeniu nie je vôbec nemožné. Tajomstvá osobnostných typov spoznáte na našom školení a otvorí sa vám nepoznaný obzor. Predovšetkým spoznáte sami seba, ale naučíme vás tiež porozumieť svetu rozmanitých osobnostných typov, predvídať reakcie ľudí okolo vás a vedieť na nich pozitívne vplývať. Spoznáte ľudí vo svojom tíme, začnete vnímať odlišnosti medzi ľuďmi a rozdiely v povahách a temperamentoch začnete využívať vo svoj prospech.

 

  • aké sú najdôležitejšie formy kosobnostnej výbavy jednotlivca
  • čo všetko spôsobuje osobnosť šloveka a ako ju poznáme v praxi
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami komunikácie a jednania
  • sychologické seba-vedomie a asertivita a čo znamenajú tieto pojmy v živote
  • verbálna a neverbálna psychologická komunikácia a umenie sociálnej interakcie
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme rôzne osobnostné typy a ako a to vyuťívať
  • budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie vďaka psychológii osobnosti
  •  ... mnoho mnoho iného z psychologickej praxe, teórie osobnosti a typológie jednania 

 

Psychológia definuje osobnosť ako sebaregulujúci systém individuálne, jedinečne kombinovaných psychických charakteristík, ktoré sa utvárajú jedinečne v jednote dedičného a získaného a ktoré fungujú v systéme vonkajších vzťahov konkrétneho jednotlivca.Sú autori, ktorí osobnosť charakterizujú ako súhrn psychických vlastností, ako relatívne stálych útvarov, ktoré ukazujú akým človek vo svojej podstate je. Na osobnosť sa pozeráme ako na integrovaný komplex vlastností, ktoré jednotlivec získal v procese vývinu v činnosti a spoločenskom styku. Je to integrovaný a najvyšší celok duševného života človeka, ktorý reguluje jeho správanie. Napriek uvedenému, že osobnosť je integrovaný komplex vlastností, každý jednotlivec je charakteristický individuálnymi, neopakovateľnými znakmi a črtami, je individualitou. V prenesenom zmysle a v bežnej reči sa o osobnosti hovorí vtedy, keď jednotlivec dosiahne mimoriadne výkony v niektorej oblasti ľudskej činnosti.

Čo vám školiaci tréning okrem iného prinesie:
- zistíte, aký typ v rámci typológie osobnosti ste, ku ktorému typu inklinujete
- odhalíte svoje silné a slabé stránky, aké štýly učenia, riadenia, vedenia, komunikácie
- dozviete sa užitočné informácie o všetkých typoch osobností a temperamentov v praxi
- dáme vám praktické návody, ako efektívne komunikovať a jednať s rôznymi typmi ľudí
- porozumiete tomu, o čo sa jednotlivci pri svojej sebarealizácii usilujú, čo pokladajú za dôležité
- na základe odhadu typu osobnosti sa naučíte predvídať jej reakcie a efektívne na to aj reagovať

Pre koho je školiaci tréning určený:
- pre všetkých, ktorí chcú spoznať samého seba a na základe poznania osobnostných a temperamentálnych typov dobre komunikovať so svojím okolím
- pre pracovníkov obchodných a nákupných oddelení, reklamných agentúr, realitných maklérov, personalistov, HR oddelení, obchodníkov, pracovníkov call centier
- pre všetkých, pre ktorých je správny odhad partnera v komunikácii alebo v obchode dôležitý, pre amatérskych záujemcov, ale aj odborníkov rôznych profesií

Program školiaceho tréningu - volitelný:
úvod do problematiky a sebapoznanie, Jungova typológia a archetypy
farebná typológia, osobnostný typ, rýchle rozpoznanie typu osobnosti
komunikácia (neverbálna a verbálna) podľa typu osobnosti, zvládanie konfliktov
poznanie prejavov jednotlivých typov a ich identifikácia, prispôsobenie sa jednotlivým typom
nácvik komunikácie a jednania s kritickým typom, zvládanie hnevu a negatívnych emócií
osobný rozvojový sebazdokonaľovací plán, Typológia osobností podľa štyroch druhov energie
sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik, Test osobnosti (Hipokrates, Freud, Jung)
Prečo si s niekym rozumieme lepšie a s niekym nie. Dá sa s tým niečo urobiť a ako na to
Ako rozpoznať, čo kto potrebuje a na základe zisteného, zvoliť vhodný typ komunikácie v praxi
rozhovor, motivácia, vysvetlenie, inštrukcie, vyjednávanie..., Ako komunikovať v náročných situáciách
Aplikácia princípov typológie v rôznych aspektoch práce, Podobnosť/rozdielnosť komunikácie medzi osobnosťami

V psychológii a praxi života treba akceptovať skutočnosť - každý človek je iný, že medzi ľuďmi sú interindividálne rozdiely, to zn. že človek ako osobnosť je individualitou, je jedinečnou bytosťou, len s jemu vlastnou históriou, ktorá sa u každého človeka začína okamihom jeho počatia, v procese vývinu sa formujú v závislosti na vrodených danostiach a vplyvoch prostredia, jeho individuálne odlišnosti. Na humorálnom základe sa odvodzoval temperament zo vzájomného pomeru štiav v tele a boli určené štyri základné typy: sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik (známa typológia starovekých gréckych lekárov Hippokrata a Galena); Na konštitučnom základe vychádzajúc z telesnej stavby, pomeru jednotlivých častí organizmu boli popísané typy temperamentu: astenický, piknický, atletický (popísal ich Kretschmer) a typy endomorfný (tučný), mezomorfný (svalnatý) a ektomorfný (vychudnutý), ktoré popísal Sheldon. Na údajoch získaný v klinickej praxi je postavená typológia temperamentov C. G. Junga, ktorý za základ modality psychiky človeka považuje emócie a myslenie a na základe ich prevahy je človek emotívny, t. z. extrovert (človek spoločenský, ľahko nadväzuje kontakt, je povrchnejší), alebo introvert (človek uzavretý ale žijúci bohatým vnútorným životom, menej komunikujúci s okolím, nespoločenský); Na Jungovu typológiu nadviazal Eysenck. K pojmom introverzia a extroverzia, ktoré chápe ako protipóly priradil pojem neuroticizmus, ktorým označuje pohotovosť reagovať neuroticky, čiže úzkostne, nepokojne, podráždene, sebaneisto. Jednoducho povedané labilne (proti pojmu labilita použil jeho protipól stabilita); Spranger popisal nasledujúce typy osobnosti: teoretický, ekonomický, estetický, sociálny, mocenský a náboženský typ.; Na základe experimentálnych údajov z výskumov vlastností takých základných nervových procesov ako je vzduch a útlm (ich vyrovnanosť, resp. pohyblivosť) určil I. P. Pavlov nasledovné typy temperamentov: Silný vyrovnaný, nepohyblivý typ (vyznačuje sa pomalým striedaním vzruchu a útlmu);Silný, vyrovnaný, pohyblivý typ;Silný nevyrovnaný typ (prevláda vzruch nad útlmom);Slabý typ, prevláda útlm neznáša silné podnety, ťažko sa prispôsobuje, je ľahko zraniteľný, plachý spravidla uzavretý, ľahko sa unaví. To je len niekolko z mnozstva pohladov na psychológiu osobnosti - viac sa dozviete na predmetnom kurze a školení.

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie psychologicky jednať a komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte psychologické, sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie", či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať rôzne osobnostné typy a štruktúry osobnosti, jazykové vyjadrovanie či reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela priamo v praxi žiivota. Pomocou cvičení si zlepšíte psychologiu, verbálnu i neverbálnu komunikáciu, psycho zručnosti. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby  a ..mnoho mnoho iného

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Osobnostná psychológia v praxi:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

psychologia psychologicke testy osobnost skolenie kurz personalny manazment