• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz psychologicka diagnostika | psychotesty a diagnostické metódy

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz psychologická diagnostika a psychodiagnostika je urťený pre zaujemcov o oblasť psychológie v praxi. Pináša poznatky z psychológie osobnosti, ľudských zdrojov, kompetencií, vlastností či temperamentu. Prináša tak ucelený pohlad pre účastnikov školenia, ši už pre manažérov, HR personalsitov, laikov, odborných pracovníkov, či pomáhajúce profesie. Diagnostika je ako zaliezť pod kožu a preskúmať celý vegetatívny systém nájsť chybné štruktúry, poukázať na pokazený systém, popísať a pomenovať to, čo sa skrýva v útrobách a navonok nie je vidieť. Je aplikovaná psychologická špecializácia, ktorá využíva rôzne psychodiagnostické metodiky na meranie rôznych psychických javov. Vyhodnocuje sa kvantitatívne aj kvalitatívne. Najrozsiahlejšia je klinicko  psychologická diagnostika, ktorá je zameraná na zistenie možných patológií a psychických porúch napomáha tak v liečbe pacientov v psychiatrii, neurológií a pediatrii. Pomáha stanoviť, mieru intelektu, štruktúru osobnosti, celkovú psychodynamiku, extroverziu – introverziu, emocionalitu, organické poškodenia mozgu, podozrenie na začínajúcu psychózu, schizofréniu, depresiu, mániu. Tieto všetky oblasti Vám v praktických aj teoretických príkladoch prinesie predmetné školenie.

 

Anotácia kurzu: psychodiagnostika slúži k zisteniu psychického stavu jedinca. Jedná sa o popis čŕt a vlastnosti človeka v súvislosti s celou jeho osobnosťou, vývojom a prostredím v ktorom žije. Snaží sa zmapovať individuálne vlastnosti človeka, jeho silné a slabé stránky, ich podstatu, podmienky a príčiny. Psychológ v psychologickej diagnostike využíva pozorovanie, rozhovor a psychologické testy. Psychodiagnostika je oblasť činnosti psychológov alebo HR manažérov, pri ktorej sa využívajú rozličné metódy na poznávanie, diagnostiku individuálnych vlastností a schopností, štruktúru osobnosti a pod. Pojmom psychologická diagnóza rozumieme odborné a praktické poznanie vlastností osobnosti jedinca. Psychodiagnostika sa využíva hlavne v klinickej psychológii (úroveň intelektu, rozvoj osobných vlastností ako je napríklad emotivita, výskyt rôznych anomálii v psychike), ďalej sa používajú v psychológii práce, psychológii dopravy, v psychológii v školstve, vzdelávaní v školstve, manažérskom rozvoji, kariérnom či osobnostnom rozvoji.

 

  • aké sú najdôležitejšie formy diagnostiky a ako ich využívať v praxi
  • čo všetko spôsobuje psychologická diagnostika a ako ju implementovať
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami psycho diagnostiky v praxi
  • psychologické testovanie a diagnostika, využívanie v kariérnom a osobnom raste
  • ako vyhodnocovať a komunikovať psycho diagnostiku v osobnom a pracovneom živote
  • ako vplývame, čo dosiahneme pri správnom používaní psychologickej diagnostiky v praxi
  • .. mnoho mnoho iného vďaka poznatkom, teorii a zručnostiam vďaka odborným lektorom

 

Psychodiagnostika slúži k zisteniu - vlastností, schopností, predpokladov a psychického stavu človeka. Jedná sa o popis čŕt a vlastnosti človeka v súvislosti s celou jeho osobnosťou, vývojom a prostredím v ktorom žije. Snaží sa zmapovať individuálne vlastnosti človeka, jeho silné a slabé stránky, ich podstatu, podmienky a príčiny. Psychológ v psychologickej diagnostike využíva pozorovanie, rozhovor a psychologické testy.Psychologické vyšetrenie môže byť zamerané na zistenie úrovne intelektových schopností, vyšetrenie osobnosti, vyšetrenie pamäťových schopností.Výsledkom vyšetrenia je vystavenie odborného psychologického posudku spojené s interpretáciou a psychologickým poradenstvom. Psychodiagnostika slúži k zisteniu psychického stavu jedinca. Jedná sa o popis čŕt a vlastnosti človeka v súvislosti s celou jeho osobnosťou, vývojom a prostredím v ktorom žije. Snaží sa zmapovať individuálne vlastnosti človeka, jeho silné a slabé stránky, ich podstatu, podmienky a príčiny. Psychológ v psychologickej diagnostike využíva pozorovanie, rozhovor a psychologické testy.Psychologické vyšetrenie môže byť zamerané na zistenie úrovne intelektových schopností, vyšetrenie osobnosti, vyšetrenie pamäťových schopností.Výsledkom vyšetrenia je vystavenie odborného psychologického posudku spojené s interpretáciou a psychologickým poradenstvom.

 

Komplexná psychologická diagnostika - v rámci diferenciálnej diagnostiky. Zistenie závažnosti psychickej poruchy či ochorenia. Vyšetrenie štruktúry osobnosti klienta, úrovne obranných mechanizmov, testovania reality, afektivity, sociability, zistenie podielu psychosociálnych resp. osobnostných faktorov v rámci diferenciálnej diagnostiky. Vyšetrenie stavu kognitívnych funkcií a miery ich postihnutia patologickým procesom organického poškodenia CNS resp. vplyvom emočnej poruchy. Vyšetrenie úrovne intelektových schopností. Vyšetrenie schopnosti človeka sa vysporiadať so záťažou.

Parciálna psychologická diagnostika - na účely klinicko-psychologickej činnosti, ktoré sú zamerané na vyšetrenie dielčích stránok osobnosti klienta ako napr. úroveň psychických funkcií, úroveň intelektovej kapacity, štruktúra osobnosti s využitím dotazníkových aj projektívnych metód.

Klinicko-psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia- slúži k zhodnoteniu stavu duševných funkcií, osobnosti pacienta a patologických odchýliek vplyvom ochorenia, ktoré môže ovplyvňovať pracovnú schopnosť pacienta.

 

Psychodiagnostika je metóda - ktorá sa zaoberá poznávaním psychických vlastností človeka jeho psychickej individuality a individuálnych rozdielov. Psychologická diagnostika odborne je definovaná ako psychologická disciplína, ktorá vyvíja metódy na identifikáciu a štúdium individuálnych psychologických a individuálnych psychofyziologických charakteristík osoby. Psychodiagnostika je veda o metódach merania, klasifikácie a klasifikácie psychologických a psychofyziologických charakteristík ľudí, ako aj o používaní týchto metód na praktické účely. Jeho účelom je zhromažďovať informácie o vlastnostiach ľudskej psychiky. Zaznamenávať a usporiadať psychologické rozdiely medzi ľuďmi a skupinami ľudí, zjednotené podľa akýchkoľvek charakteristík. Skúma, ako psychologické zákony ovplyvňujú individuálne rozdiely. Konštrukcia psychodiagnostických techník. Nielen vývoj, ale aj špecifikácia požiadaviek, ktoré musia metódy spĺňať, je to definícia hraníc záverov, zlepšenie interpretácie výsledkov diagnostických metód. Cieľom je zhodnotiť súčasný stav človeka, predpovedať ďalší vývoj a vypracovať odporúčania.

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a psychologické nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, psychodiagnostické metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími vdaka poznatkom z psychológie a psychodiagnostiky, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú. Spoznáte osobnostné a temperamentné typy osobností v pracovnom aj osobnom živote. Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazyk a reč tela ľudí, vdaka správnym diagnostickým metódam. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela pri psychodiagnostike a testoch. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby  a ..mnoho mnoho iného

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Psychologická diagnostika:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online forma
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

 

psychologicky kurz diagnostika ludske zdroje testovanie skolenie