• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz Business Coaching | manažér ako kouč v manažérskej praxi

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz Business Coaching je cielený na koučovacie zručnosti pre manažérov a vedúcich svojich zamestnancov. Pomocou koučingu dokážeme zaktivizovať nielen jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách.  Manažéri v súčasnosti musia vo firmách a inštitúciách plniť dve úlohy. Teda dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím. Business coaching orientovaný na motiváciu a rozvoj zamestnancov i manažérov a prebieha prostredníctvom koučovacích stretnutí a sedení manažérov so svojimi zamestnancami či kolegami. Spávne realizovaný koučing pozitívne vplýva na pracovnú oblasť, ako aj súkromie zamestnancov. Spokojní zamestnanci na pracovisku sú loajálni, zodpovední a motivovaní. Ak chcete vniknúť do tajomstiev koučovania a koučovacích zručnosti, tento kurz je pre Vás ideálny. Investujte do vzdelávania, je to tá najlepšia investícia. Školenie realizujeme individuálne aj skupinovo.

 

Anotácia kurzu: kurz Business Coaching je cielený na vedenie a riadenie ľudí a koučovanie ľudí v praxi. Veríme, že účastníci našich kurzov koučovania nadobudnuté zručnosti využijú vo vlastný prospech, v prospech svojich blízkych ako aj kolegov v práci. Absolventi našich kurzov sú kouči, ktorí sa zameriavajú na rôzne profesijné oblasti, kde predmetné zručnosti a koučing odborne využívajú. Koučing nie je iba nástroj pre manažérov v biznise alebo pre profesionálnych koučov. Je možné ho použiť v takmer všetkých profesiách a oblastiach. V osobnom aj kariérnom živote. Investujte preto do osobného rozvoja a vzdelávania, je to tá najlepšia investícia. Školenie Business Coaching realizujeme individuálne aj kolektívne. Vzdelávanie je možné absolvovať osobne, alebo online formou.

 

  • aké sú najdôležitejšie formy výberu metód Business coachingu
  • čo všetko spôsobuje vhodne zvolený koučing a ako ho poznáme v praxi
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami koučovania u zamestnancov
  • seba-vedomie a koučing v personálnom riadení a čo znamenajú tieto pojmy v praxi
  • verbálny a neverbálny koučing a umenie sociálnej interakcie pri riadení ľudských zdrojov
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme dobrí koučovia a ako a kedy to cielene používať
  • budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie na pracovisku, motivácia, vedenie ľudí
  • ....mnoho iného z oblasti business obchodného a kariérneho koučingu pre firmy aj individuálne

 

Lídri veľkých spoločností prichádzajú na to, že odkrývanie osobného potenciálu pracovníkov sa stáva podobne dôležité ako zavádzanie nových technológií. Individuálny biznis koučing – účinný nástroj osobného rozvoja manažérov a zamestnancov. Pomáha nachádzať osobnú hnaciu silu na dosahovanie cieľov, nové stratégie riadenia, efektívne postupy v práci, odbúravať stres. Koučing je o práci so sebou pre každého, kto sa zamýšľa nad svojimi hodnotami, prioritami a chce riešiť otázky svojho smerovania, sebauvedomenia, balansu medzi prácou a súkromím, alebo ochrany pred vyhorením. Tímový koučing – otvára nové komunikačné kanály v kolektíve a zefektívňuje spoluprácu. Koučovanie tímov poskytuje riešenia pracovných problémov priamo vo svojom procese, výsledkom koučingu sú konkrétne kroky, ktoré vedú k požadovaným cieľom. Koučovanie tímov zvyšuje angažovanosť tímu a pomáha pri riešení konfliktov. Tímový koučing Plus – je rozšírenie práce s tímom o uvoľnenejšie a hravejšie aktivity s využívaním pohybového vyjadrenia. Ponúka možnosť neverbálnej komunikácie cez autentický pohyb. Telo a pohyb je primárnym vyjadrovací prostriedok, umožňuje prejaviť emócie, je spôsobom na odbúranie stresu a napätia. Biznis koučing nevyrieši problémy za vás, ale výrazne ovplyvní tempo, ako rýchlo sa k vášmu riešeniu dopracujete.

 

Business coaching je koučovanie - vo firemnom prostredí, ktoré prebieha zvyčajne ako rozhovor jedného kouča s jedným klientom, zamerané na riešenie pracovných otázok, zvyšovanie osobnej efektivity, hľadanie rovnováhy medzi pracovným výkonom a osobnou regeneráciou, identifikáciu projektových alebo kariérnych priorít alebo riešenie konfliktov na pracovisku. Podľa ICF (International Coach Federation) je koučovanie partnerstvo medzi koučom a klientom. Je založené na koučovacom rozhovore, ktorý evokuje nové myšlienky, inšpirácie a v klientovi maximalizuje osobnostný či pracovný potenciál.Kouč počúva klienta aktívne a kladením správnych účinných otázok ho podnecuje premýšľať, uvedomovať si súvislosti a zvyšovať jeho motiváciu. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam a zručnostiam klient napreduje a dosahuje svoje ciele, skvalitňuje svoj život a rozvíja medziľudské vzťahy.

Business Coaching je spôsob - rozvoja ľudských zdrojov. Na rozdiel od rôznych foriem poradenstva a mentoringu, biznis koučing umožní majiteľom a manažérom spoločností uvidieť skutočnosti z viacerých uhlov, identifikovať oblasti problémov a "úzkych hrdiel" a nájsť stratégie na ich vyriešenie tak, aby sa problém nevyskytol v budúcnosti. Biznis kouč je otvorením priestoru pre nové myšlienky može pomôcť rozvinúť Vaše krátkodobé a dlhodobé ciele a stratégie, ako aj zlepšiť Vaš biznis v rôznych oblastiach. Biznis koučing je cielená a premyslená investícia do budúcnosti Vašej spoločnosti a je efektívnym nástrojom budovania Vašej konkurenčnej výhody, a to z nasledovných dôvodov: Biznis koučing zlepšuje výkon. Rozvíja najlepšie schopnosti a kvality ľudí a tímov a tak umožňuje ich využitie v prospech orghanizácií. Preto koučing v manažmente výrazne zvyšuje produktivitu tímu.Biznis koučing zlepšuje vzťahy v práci.

Otázky počas koučovacieho procesu - otvárajú nové obzory. Zavedenie koučingovej kultúry v tímoch tak obohacuje manažéra I samotný tím, keďže samotná otázka obohacuje manažéra i koučovaného člena tímu. Tým sa zasieva atmosféra vzájomného rešpektu a porozumeni do úrodnej zeme dobrých vzťahov na pracovisku, čo vedie k vysokej produktivite tímov. Je tak vytváraný výrazný rozdiel medzi pokynmi a príkazmi typickými pre direktívny štýl manažmentu, ktorý neprináša také pozitívne zmeny a výsledky. Biznis koučing rozvíja ľudské zdroje. Rozvoj ľudských zdrojov neznamená iba rozvoj pracovných schopností a zručností zamestnancov cestou vzdelávacích seminárov, či tréningov, ale najmä otvorenie cesty vnútorného potenciálu zamestnancov spoločnosti.

Všetci máme potenciál ktorý môže - byť prostredníctvom koučingu uvolnený. Koučing umožňuje zamestnacom sa rozvíjať priamo v práci a tak zvyšuje ich efektivitu. Biznis koučing zlepšuje flexibilitu a adaptabilitu na zdolávanie všetkých druhov zmien, ako kľúčovej konkurenčnej výhody v dnešnom svete.Biznis koučing umožňuje motivovať. V dnešnej dobe ľudia pracujú z ich presvedčenia a nie donútenia. Biznis koučing tak pomáha ľuďom plne rozvinúť ich potenciál, sebapresvedčenie a tak výrazne zvýšiť kvalitu ich práce. Zároveň sú ľudia viac motivovaní byť produktívni a pracovať efektívne.

 

Výstupné vedomosti po kurze / školení: po absolvovaní kurzu Business Coaching získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie koučovaťa komunikovať s rozličnými typmi ľudí a zamestnancov v rozmanitých situáciách. Načerpáte koučovacie, sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie", či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč zamestnancov či tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu pre to aby ste v Business Coachingu boli úspešný a profesionálny. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Business Coaching:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online forma
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

kurz business coaching koucing koucovanie vzdelavanie