• +421 905 485 153
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pon - Ned 8:00 - 18:00

Kurz facilitácia | facilitačné zručnosti a facilitovanie skupín v praxi

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz facilitácie a facilitačné vedenie je určený pre všetkých záujemcov, či už začiatočníkov alebo pokročilých. Prináša metódy, zručnosti a vedomosti aplikovatelné ihneď do prace. Vďaka skúseným lektorom získate odpovede na všetky relevantné otázky z oblasti facilitácie jednotlivcov alebo skupín. Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie ? Náš kurz vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín. Facilitátor je odborník na manažovanie diskusie. Uľahčuje proces diskusie tak, aby diskusia efektívne prebehla a účastníci dosiahli výstupy, kvôli ktorým sa stretli. Načo viesť nezmyselné meetingy, neefektívne využívať čas, keď existujú nástroje, ako ľahšie dôjsť na stretnutiach k spoločným záverom. Objavte s nami silu facilitácie – nástroja, ktorý vám pomôže zefektívniť meetingy, komunikáciu či pracovné jednania priamo v praxi. Investujte do vzdelávania a získajte tým maximum.

 

Anotácia kurzu: kurz facilitácia a facilitačné jednanie je školenie cielené na prax života. Kurz je určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením pracovných stretnutí napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy zamerané na dosiahnutie spoločných výstupov či odborné konferencie. Kurz týmto pracovníkom poskytne vedomosti potrebné naplánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. Absolvent bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania. Prostredníctvom rolí a simulovaním situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť. Odborní školitelia priamo z praxe.

 

  • facilitácia v praxi pracovného, osobného aj vzťahového života
  • čo všetko spôsobuje facilitovanie a ako ho poznáme u ľudí v okolí
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami facilitácie v praxi
  • seba-vedomie a facilitácia a čo znamenajú tieto pojmy v reálnom živote
  • verbálna a neverbálna komunikácia a umenie asertívnej facilitácie v praxi
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď efektívne facilitujeme a ako ju aj používať
  • budovanie medziľudských vzťahov a dobrej sociálnej interakcie pri facilitovaní
  • ... mnoho iného z oblasti psychológie komunikácie či vedomej a riadenej facilitácii

 

 

Čo získate zo vzdelávacieho kurzu:
- budete vedieť pohodlne facilitovať inú osobu, nech už robí alebo hovorí čokoľvek
- získate schopnosť plne venovať pozornosť facilitačnej aktivite (v práci či komunikácii) 
- budete vedieť, ako udržať pozornosť človeka, s ktorým hovoríte, jednáte a facilitujete
- zbavíte sa strachu z komunikácie na „nepríjemné“ témy a získate dôveru facilitátora v praxi
- nadobudnete zručnosť pohodlne a trpezlivo počúvať, viesť, riadiť či motivovať a mnohé iné

 

Volitelný obsah a témy kurzu:
Rola facilitátora pri organizovaní a riadení skupín a štruktúrovanie facilitovaného stretnutia priamo v praxi facilitácie
zadefinovanie cieľa a zadefinovanie hlavných otázok a zvolenie formy práce so skupinou podľa typu stretnutia a cieľa
Facilitačné zručnosti a aktívne počúvanie, parafrázovanie, sumarizácia ametódy skupinového rozhodovania v praxi
Základy vyjednávania a riešenie problémových situácií: a problémoví účastníci a konflikt v skupine a zvládanie odporu
skupina nevie dospieť k dohode a rozvinúť zručnosti vedenia stretnutí a vyskúšať si vedenie rôznych typov stretnutí
Zvládať náročné situácie v komunikácii so skupinou a jednotlivcom a mnoho iného vďaka aktivitám a metódam z praxe

 

Na kurze si tiež ukážeme a vyskúšame:
definičné vymedzenie facilitácie a základné teoretické východiská skupinového rozhodovania a rôznych prístupov k facilitácii, zručnosti facilitátora (definovanie cieľa a stanovenie pravidiel pre diskusiu, vypočutie a vytvára-nie priestoru pre všetkých účastníkov diskusie, ovládanie metód / nástrojov pre štrukturovanie diskusie napr. redefinovanie, parafrázovanie, sumarizovanie, reflexia, komparácia výrokov), špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte: facilitovanie pracovného stretnutia – workshopu, facilitovanie v organizačných zmenách organizácie alebo organizačnej siete, facilitovanie porady (diskusie uzavretej skupiny zameranej na riešenie problému, zhromaždenie informácií alebo odovzdanie informácií), facilitovanie záťažových situácií v pracovných stretnutiach – konflikty pri skupinovom rozhodovaní, problémové osoby, facilitovanie verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia odborníkov za účasti verejnosti, a pod.) a moderovanie pracovných konferencií, facilitácia skupinového rozhodovania (druhy skupinového rozhodovania z pohľadu participácie účastníkov a jeho vedenie, metódy rozširujúce voľby v rozhodovaní, metódy zužujúce voľby pri rozhodovaní, nominálne postupy, a pod.), nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach, zvládanie problémového správania účastníkov diskusie či porady a mnoho mnoho iného podľa potrieb účastníkov

 

Pod facilitáciou máme na mysli činnosť jednotlivca alebo inštitúcie - ktorá má za cieľ uľahčiť komunikáciu v skupine alebo v komunite, poskytovať taký typ procesovej expertízy, ktorá umožní skupine, či komunite dohodnúť sa, rozhodovať a plánovať s využitím účasti zainteresovaných. Latinské „facilitare“ znamená "uľahčovať, učiniť to ľahkým". Jedná sa o štruktúrovaný a prevažne nedirektívny štýl vedenia komunikácie v skupine. Plánovanie, príprava, vedenie a usmerňovanie komunikácie je zamerané na participáciu účastníkov stretnutia. Stretnutie vedie facilitátor znalý problematiky, čo však nemusí byť podmienkou. Do priebehu komunikácie zasahuje a vytvára priestor pre široké zapojenie účastníkov. Pri praktickej príprave stretnutia je vhodné počítať s oboma štýlmi a voliť vzhľadom na typ stretnutia primeraný pomer facilitácie a moderovania. Vhodné striedanie štýlov udržuje dynamiku komunikácie v skupine a efektívny priebehu stretnutia.

 

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzu Facilitácia a facilitačné zručnosti:  Bratislava / Slovenská republika / osobne al.online forma
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One on One) al. skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím IPP psychologického inštitútu v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy, ciele) prispôsobujeme požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet záujemcov na otvorenie kurzu: 1 účastník

 

ponuka vzdelavania najlacnejsi kurz skolenie bratislava

 

kurz komunikacie komunikacne zrucnosti skolenie ako komunikovat comunication skills