• +421 905 485 153
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pon - Ned 8:00 - 18:00
osobný rozvoj, psychológia, vzdelávanie. Investícia do seba samého. Psychologický kurz pre záujemcov o školenie.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Neexistujú zlí ľudia! Existujú len ľudia vnútorne zranení, ktorí sa necítia byť ocenení a milovaní. Ktorí si nedôverujú a vo svojej hlbokej podstate neprijali svoje vlastné Ja. Sú to ľudia, ktorí sa jednoducho nemajú radi, pričom si to ani neuvedomujú. A navonok sa toto prejavuje práve v medziľudských vzťahoch. Zranení zraňujú druhých. Kto nemá úctu voči sebe, nebude ju mať ani voči ostatným. Kto nedokáže milovať sám seba, má problém aj v kontakte s inými.


Psychologická pomoc, psychologická poradňa, psycho sociálna a terapeutická služba. Psychoterapia a psychológia v Bratislave. Online psychológ.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Psychológ a psychologická pomoc by dnes už nemala byť tabu pre nikoho z nás. Nájsť si riešenie svojho vlastného problému je predsa skvelá šanca, ako zmeniť a zlepšiť svoj vlastný osobný či partnerský život. Stále ma preto prekvapuje, ako dlho a čo všetko sú ľudia schopní zniesť, kým sa rozhodnú vyhľadať psychologickú pomoc. Napadá mi paralela s bolesťou zuba – ako dlho by ste čakali, kým by ste sa odhodlali ísť k zubárovi? Bolesť Vás navedie konať.


Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Psychológia ako veda sa za posledných 100 rokov rozvinula do takej miery, že je potrebné hovoriť o systéme psychologických vied. Systém je usporiadanie relevantných prvkov do fungujúceho celku, pričom jeho jednotlivé súčasti spolu vzájomne súvisia. Systém psychologických vied zahŕňa:Základné psychologické disciplínyvšeobecná psychológia, vývinová psychológia, fyziologická psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, psychopatológia.


Psychoterapia a psychologická pomoc. Psychoterapeut a psychológ Bratislava. Psycho terapia v praxi.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Psychológ a psychologická pomoc by dnes už nemala byť tabu pre nikoho z nás. Nájsť si riešenie svojho vlastného problému je predsa skvelá šanca, ako zmeniť a zlepšiť svoj vlastný osobný či partnerský život. Stále ma preto prekvapuje, ako dlho a čo všetko sú ľudia schopní a ochotní zniesť, kým sa rozhodnú vyhľadať psychologickú pomoc. Napadá mi paralela s bolesťou zuba – ako dlho by ste čakali, kým by ste sa odhodlali ísť k zubárovi? Pri silnej bolesti


Assessment výberové centrum. Personalistika a personálne služby. HR personalista, kurz personalistiky. Manažment výberu a náboru ľudí.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Assessment centrum (AC) je skupinový pohovor, ktorého cieľom je zhodnotiť rozsah schopností účastníkov a vhodnosť na pozíciu alebo pre pracovný tím. Je zameraný hlavne na hodnotenie sociálnych, komunikačných a analytických schopností uchádzačov, ich motivácie a schopnosti riešiť problémy. Príprava sa nelíši od prípravy na klasický pohovor. Zistite maximum informácií o pozícii, o ktorú sa uchádzate a o kritériách, ktoré musí uchádzač spĺňať.


Syndróm vyhorenia a Burn Out. Kurz a školenie, psychologická pomoc a podpora.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Syndróm vyhorenia je súbor príznakov, ktorý je nesmierne variabilný a prejavuje sa množstvom psychických a psychosomatických problémov pacienta. Rovnako sa klinický obraz ľahko zamieňa s inými, najmä psychiatrickými diagnózami, ktoré sú v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaradené pod písmeno F, prípadne Z. Preto je dôležité uvedomiť si, aká je typológia pacienta so syndrómom vyhorenia.


Depresia, ako na depresiu. Psychologický kurz, psycho podpora. Vzdelávanie a prax, psychologická poradňa, psychologická opora.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Depresia je bežná porucha, ktorá postihne niekedy počas života takmer každého piateho človeka. Rôzne príznaky depresie sa môžu vyskytnúť až u tretiny obyvateľstva. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku, mnohopočetné bolesti. Smútok určite pozná každý z nás. Obyčajne vzniká po nepríjemnom zážitku či strate niekoho dôležitého. Vtedy je psychologicky zrozumiteľný.


Psychoterapia a psychológia. Psychologická pomoc a psychoterapeutická poradňa. Služby psychoterapeuta a psychologičky.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Čo je psychoterapia ? Ako funguje a pôsobí ? Aké sú zákonitosti psychoterapeutickej pomoci ? Ľudia ani často nevedia, odkiaľ získavajú predstavu o tom, čo je psychoterapia. Niekedy to je film, niekedy článok na internete, inokedy možno vtipná anekdota. Čia je to chyba? Vo väčšine spoločenských oblastí sa riadime premisou „neinformovanosť neospravedlňuje“. O čo viac by to malo platiť v starostlivosti o zdravie.


Arteterapia ako terapia a pomoc. Vzdelávanie a školenie, psychologická poradňa, psychoterapia a poradenstvo arteterapeutické.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Psychológ a psychologická pomoc by dnes už nemala byť tabu pre nikoho z nás. Nájsť si riešenie svojho vlastného problému je predsa skvelá šanca, ako zmeniť a zlepšiť svoj vlastný osobný či partnerský život. Stále ma preto prekvapuje, ako dlho a čo všetko sú ľudia schopní a ochotní zniesť, kým sa rozhodnú vyhľadať psychologickú pomoc. Napadá mi paralela s bolesťou zuba – ako dlho by ste čakali, kým by ste sa odhodlali ísť k zubárovi? Pri silnej bolesti asi pomerne rýchlo, ale miernu bolesť mnohí „zvládneme“, či sa snažíme „prebiť“ tabletkami, hoci vieme, že problém pravdepodobne nezmizne. 


Súrodenecké konštelácie. Psychologická pomoc, psychoterapia, psycho terapeutická poradňa. Psychológ a psychoterapeut Bratislava.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Dávnejšie sa mi do rúk dostala kniha „Porozumenie životu“ od Alfreda Adlera (1870 – 1937). Bol to rakúsky psychiater, psychológ, zakladateľ individuálnej psychológie, ktorý sa venoval rôznym fenoménom, napr. komplexu menejcennosti, nadradenosti, zmyslu života, skúmal tiež rodinnú konšteláciu, čiže postavenie členov v rodine a pod. Keďže kládol dôraz na oblasť výchovy detí, zaujala ma najmä jeho teória o vplyve poradia narodenia na ľudské správanie. Je to zaujímavá teória vychádzajúca z empirických skúseností a praxe. Ako ovplyvňujé narodenie osobnosť, vzťahy a úspech v živote.